Aile Yardımı Bildirim Formu

Akadamik Personel Hususi Pasaport Formu

Akademik Personel İzin Formu (Yeni)

Asgari Geçim İndirimine Ait Bildirim Formu

Bakım Onarım Talep Formu

Bütçe Talep Formu

Doçentlik Kadrosuna Atanma Formu

Fakülte Antetli Form

Görevlendirme Gri Pasaport Formu

Öğretim Elemanlarına Ait Başvuru Dilekçesi

Öğretim Üyelerine Ait Başvuru Dilekçesi

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma Formu

Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Formu

Yurtdışı Görev Bildirim Formu

Yurtiçi Görev Bildirim Formu

Yurtiçi Yurtdışı Görevlendirme Formu

İkinci Öğretim Derslerini Normal Öğretimde Birleştirme Formu

Üniversite Kimlik Formu

2547 Sayılı Kanunun 39.maddesine göre yurtdışına gönderilen öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

 

Etik Komisyon Başvuru Formları (Güncel-03.04.2017)

Etik Komisyonu Başvuru Formu

Etik Komisyon - KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

Etik Komisyon - KURUM SORUMLUSUNUN BİLGİLENDİRİLDİĞİNE DAİR BELGE

Etik Komisyon - ÖZGEÇMİŞ FORMU

Etik Komisyon - BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

Etik Komisyon - ARAŞTIRMACI TAAHHÜTNAMESİ

Etik Komisyon - BAŞVURU DEĞERLENDİRME RAPORU