Bölüm Yöneticileri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN'ın uhdesindedir.                            

 

Sayfa Kategorileri