ERASMUS

General information about the faculty »»

ECTS courses catalogue »»

İLGİLİ LİNKLER VE BELGELER

DUYURULAR

ERASMUS, Avrupa Birliği'nde yüksek öğrenim alanında, kurumlar arası daha verimli etkileşimin ve iletişimin sağlanabilmesi için yürütülen bir programdır.

ERASMUS programı, öğrenci değişimini hedeflemektedir. Bu hedefle uyumlu olarak da, Avrupa içinde öğrenci hareketliliğini sağlamak amacı ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) uygulamasını amaçlamaktadır.

İletişim Fakültesi uyum çalışmalarına başlamıştır. Fakülte ders programı, ERASMUS ECTS ile uyumlu hale getirilmiştir.

Bölümlerin ders programında yer alan derslerin ulusal kredilerine denk düşen ECTS kredileri, derslik içi ve derslik dışı tüm akademik ve pratik çalışmalar göz önüne alınarak kredilenmiştir.

Fakültede yer alan bölümlerin ders programında bir düzenleme yapılmış, derslerin ulusal kredilerine denk düşen ECTS kredileri saptanmış, derslik içi ve derslik dışı tüm akademik ve pratik çalışmaları da kredilendirilmiştir.

İletişim Fakültesi ERASMUS programı dahilinde öğrenci değişimini gerçekleştirebilmek için Avrupa üniversiteleri ile yazışma ve ortak protokoller imzalanma sürecindedir.

İletişim Fakültesi ERASMUS çalışmaları aşağıdaki komisyon tarafından yürütülmektedir:

Prof.Dr.Serdar ÖZTÜRK

ERASMUS Koordinatörü

iletisim2008@gmail.com

216 21 57

Prof. Dr. Ruhdan UZUN

GZT Bölüm Koord.

ruhdanuzun@yahoo.com

216 22 42

Doç. Dr. Tuğba Asrak HASDEMİR

HİT Bölüm Koord.

ahtuba@gazi.edu.tr

216 22 63

Doç. Dr. M.Sezai TÜRK

RTS Bölüm Koord.

msturk@gazi.edu.tr

216 21 08

Arş. Gör. Bahar AYAZ

Koord.Yrd.

bayaz@gazi.edu.tr

216 23 03

Arş. Gör. Recep Volkan ÖNER

Koord. Yrd.

recepvolkanoner@gazi.edu.tr

216 20 96

Arş.Gör.Feyyaz Fırat

Koord.Yrd.

feyyazfirat@gazi.edu.tr

216 23 38