Gazetecilik

Lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim verilen Gazetecilik Bölümü, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin en eski bölümüdür. 1968'den günümüze dek 2000'e yakın mezun veren Bölüm, başarılı birçok gazeteciyi mesleğe kazandırmıştır.

Basın yaşamındaki Gazi İletişimli gazeteciler arasında Bekir Coşkun (Hürriyet), Derya Sazak (Milliyet), Tuncay Özkan (KanalTürk), Kamuran Zeren, Nur Batur (Sabah), Muzaffer Şahin (Anadolu Ajansı) gibi isimler yer almaktadır. Gazetecilik Bölümü basın camiasıyla kurduğu ilişkiler sayesinde öğrencilerine gerek kuramsal, gerek uygulama alanında nitelikli bir eğitim vermektedir.

Gazetecilik Bölümü'nün öncelikli amacı, öğrenciye temel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmak, bu altyapı üzerine öğrencinin, iletişim bilimine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyle donanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda dört yıllık programın ilk iki yılı ağırlıklı olarak genel formasyon derslerine ayrılmış, iletişim alanına ilişkin temel derslerin de programa yerleştirilmesiyle öğrencinin eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazanarak yıldan yıla iletişim alanına yönelmesi amaçlanmıştır.

Kuramsal ve uygulamalı derslerle bir yandan da öğrencinin kişisel özelliklerinin geliştirilmesine, yaratıcı, sorun çözücü, kendine güvenli, toplumsal sorunlara duyarlı bir birey olarak mesleğe atılmasına katkıda bulunmak, akademik ve bilimsel bir bakış kazandırmak hedeflenmiştir.