Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Dekan Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Fakülte Anbar Memuru Görev Tanımı

Fakülte Ayniyat Saymanı Görev Tanımı

Fakülte Bekçi Görev Tanımı

Fakülte Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

Fakülte Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Daktilograf Görev Tanımı

Fakülte Hizmetli Görev Tanımı

Fakülte Kaloriferci Görev Tanımı

Fakülte Memur Görev Tanımı

Fakülte Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

Fakülte Öğretim Yardımcısı, Uzmanlar Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Şoför Görev Tanımı

Fakülte Tekniker Görev Tanımı

Fakülte Teknisyen-Teknisyen Yardımcısı Görev Tanımı

Muhasebe Şefi, Memuru Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Şefi ve Memuru Görev Tanımı

Personel Şefi ve Memuru Görev Tanımı

Taşınır Kayıt ve Yetkilisi Görev Tanımı

Yazı İşleri Memuru Görev Tanımı