Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde (normal ve ikinci öğretim) lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim verilmektedir. Halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık alanlarında mesleğe yönelik eğitim veren Bölüm, bugüne kadar 1000'e yakın öğrenci mezun etmiştir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, öğrencilerin piyasada deneyim elde edebilmeleri için kamu ve özel kuruluşlarla yakın ilişki içinde bulunmakta ve öğrencilere öğrenimleri süresince gönüllü staj olanakları sunmaktadır.

Lisans öğrenimi süresince Uluslararası Reklamcılık Derneği'nin her yıl düzenlediği Üniversitelerarası Reklam Yarışması'nın yanı sıra Reklam Yaratıcıları Derneği'nin (RYD) son yıllarda düzenlediği Dersarası Reklam Yarışması'na ve bunlara benzer çeşitli etkinliklere hazırlanan öğrenciler, mesleki bilgilerini uygulamalı çalışmalarla geliştirmektedirler.