İdari Personel
HARİCİ NO DAHİLİ NO ÜNVANI ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM
2162275 62275 Fakülte Sekreteri Yakup Akyıldız Fakülte Sekreteri
2162276 62276 Bilgisayar İşletmeni Bilge Metin Dekan Sekreteri
2162275 62275 Bilgisayar İşletmeni Emine Çivici Dekan Yard. Fak.Sek. Sekreterliği
216 23 46 62346 Şef Fuat Tapış _
216 23 03 62303 Şef Yaşar Çiçek Muhasebe 
216 23 03 62303 Bilgisayar İşlt. Yaşar Açıkgöz
Muhasebe/Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri ve Staj İşlemleri 
216 23 18 62318 Memur  Ebru Saçlı Öğrenci İşleri
216 23 22 62322 Teknisyen Tolgan Gürler Personel İşleri
216 23 24 62324 Bilg.İşlt. Zahir Aydın Satınalma/Taşınır Kayıt Sorumlusu
216 22 45 62245 Bilgisayar İşlt. Nazan Türkoğlu RTS-GZT-HİT Bölüm Sekreteri
216 23 29 62329 Bilgisayar İşlt. Elif Karakız Şener Öğrenci İşleri 
216 23 29 62329 Bilgisayar İşlt. Ayşegül Orhan Fakülte Kurulu- Yönetim Kurulu Kararları/Öğrenci İşleri
216 23 18 62329 Veri Haz.Kont.İşl. Haliddin Günal Gelen-Giden Evrak
216 23 46 62346 Teknisyen Fuat Mızrak Radyo Stüdyosu/Konferans Salonu, İdari Amir 
216 23 79 62379 Teknisyen Varol Başhan Teknik Servis
216 23 03 62303 Teknisyen Yrd. Yusuf Günüç Evrak Dağıtım, Kolorifer 
216 23 04 623 04 Hizmetli Abdrullah Türker  
216 23 08 62308 Bilgisayar Operatörü Mikdat Güler Matbaa
216 23 08 62308 Makinist Fikret Akgün Matbaa
216 22 19 62319 _ Çay Ocağı Çay Ocağı
    Temizlik Şirketi  Meryem Yakaboş Temizlik İşleri Birimi
216 23 23 62323 Temizlik Şirketi  Kazım Küçük Temizlik İşleri Birimi
216 23 23 62323 Temizlik Şirketi  Farzettin Kazankaya Temizlik İşleri Birimi
216 23 23 62323 Temizlik Şirketi  Mustafa Çelik   Temizlik İşleri Birimi
216 23 23 62323 Temizlik Şirketi  Fatih Tartan   Temizlik İşleri Birimi
217 23 23 62324 Temizlik Şirketi  Fatih Kıra Temizlik İşleri Birimi
216 23 23 62323 Temizlik Şirketi  Ahmet Arık   Temizlik İşleri Birimi
216 23 23 62323 Temizlik Şirketi  Selma ARIK   Temizlik İşleri Birimi
216 22 19 62219 Temizlik Şirketi  Sayit Durmuşoğlu   Temizlik İşleri Birimi
216 23 71 62371 Özel Güvenlik Güvenlik/ Danışma  Danışma
Belgegeçer    (0312) 212 18 32    

Sayfa Kategorileri