İdari Personel
HARİCİ NO DAHİLİ NO ÜNVANI ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM
216 22 76 62276 Fakülte Sekreteri Yakup Akyıldız Fakülte Sekreteri
216 22 76 62276 Bilgisayar İşletmeni Bilge Metin Dekan Sekreteri
216 23 46 62346 Şef Fuat Tapış Depo Sorumlusu
216 23 03 62303 Şef Yaşar Çiçek Muhasebe 
216 22 86 62286 Bilgisayar İşletmeni Yaşar Açıkgöz Muhasebe-Kısmi Zamanlı İşleri, Staj İşlemleri ve Yolluklar
216 23 22 62322 Bilgisayar İşletmeni Emine Çivici Personel İşleri
216 22 82 62282 V.H.K.İ Tülay Akçora Personel İşleri
216 22 87 62287 V.H.K.İ. Zahir Aydın Satınalma/Taşınır Kayıt 
216 22 45 62245 Bilgisayar İşlt. Nazan Türkoğlu RTS-GZT-HİT Bölüm Sekreteri
216 23 29 62329 Bilgisayar İşlt. Elif Karakız Şener Öğrenci İşleri 
216 23 29 62329 Bilgisayar İşlt. Ayşegül Orhan Öğrenci İşleri/Yönetim Kurul Kararları
216 23 18 62318 Bilgisayar İşletmeni  Ebru Saçlı Yazı İşleri
216 23 04 62304 Veri Haz.Kont.İşl. Haliddin Günal Gelen-Giden Evrak
216 24 35 62435 Teknisyen Fuat Mızrak İdari Amir 
216 24 34 62434 Teknisyen Varol Başhan Teknik Servis
216 23 03 62303 Teknisyen Yrd. Yusuf Günüç  Kolorifer 
216 22 82 62282 Hizmetli Abdrullah Türker Evrak Dağıtım
216 23 08 62308 Bilgisayar Operatörü Mikdat Güler Matbaa
216 23 08 62308 Makinist Fikret Akgün Matbaa
- - Temizlik Şirketi  Meryem Yakaboş Temizlik İşleri Birimi
216 22 94 62294 Temizlik Şirketi  Kazım Küçük Temizlik İşleri Birimi
216 22 94 62294 Temizlik Şirketi  Farzettin Kazankaya Temizlik İşleri Birimi
216 22 94 62294 Temizlik Şirketi  Mustafa Çelik   Temizlik İşleri Birimi
216 22 94 62294 Temizlik Şirketi  Fatih Tartan   Temizlik İşleri Birimi
217 22 94 62294 Temizlik Şirketi  Fatih Kıra Temizlik İşleri Birimi
216 24 91 62491 Temizlik Şirketi  Ahmet Arık   Temizlik İşleri Birimi
216 22 91 62291 Temizlik Şirketi  Selma Arık Temizlik İşleri Birimi
216 22 19 62219 Temizlik Şirketi  Sayit Durmuşoğlu   Temizlik İşleri Birimi
216 23 71 62371 A Blok Özel Güvenlik Güvenlik/ Danışma  Danışma
216 25 41 62541 B Blok Özel Güvenlik Güvenlik/ Danışma  Danışma
  Belgegeçer: 0312-212-18-32