Misyon - Vizyon

G.Ü. İletişim Fakültesi'nin Misyonu

G.Ü. İletişim Fakültesi'nin misyonu genel olarak aşağıda belirtilen noktalar doğrultusunda çerçevelendirilebilir: Kitle iletişim araçlarının, kurumlarının ve örgütlerinin işleyiş ilkeleri ve uygulamaları konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler vermek.

Gazetecilik, radyo ve televizyon yapımcılığı, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler uzmanlığı vb. alanlarda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak onları mesleki yaşama hazırlamak.

Öğrencilerin, kitle iletişim kurumlarının, araçlarının ve örgütlerinin yapı ve işlevlerine ilişkin eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilmelerini sağlamak, bilimsel yönteme ilişkin temel bilgileri kazandırmak.

Öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerinin ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak.

 

G.Ü. İletişim Fakültesi'nin Vizyonu

Türkçe eğitimi esas alan Fakültenin vizyonu; ülkesini ve dünyayı doğru anlayan ve açıklayan, bilimsel ahlaka uygun araştırma yapan, toplum ve kamu yararını gözeten bir fakülte olma karakterini yükseltmektir.Geleceğin iletişimcilerinin bilgili, etik değerlere saygılı, iletişimin toplumsal gelişmedeki seçkin yerini iyi bilen ve bu yönde çalışan, ilişkiler kurup geliştiren insanlar olarak yetiştirilmesi temel hedeftir.