Duyurular

Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı bilim ve kültür adamı, mütefekkir dostumuz, meslekdaşımız Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’ın vefatıyla derin ve tarifsiz bir teessüre gark olduk.

İlim âlemi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’ın ufûlüyle yeri doldurulamaz bir kayba uğramıştır.

Hüsamettin ARSLAN 12 Ocak 1956'da Ordu-Mezudiye kazasına bağlı Yeşilcit Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Kasap olan amcasının yanına çırak olarak İstanbul'a gönderildi. Ortaokulu İstanbul'da dayısının yanında okudu. Yatılı olarak öğretmenokuluna girdi. Son sınıfı okumak üzere gönüllü olarak Tunceli öğretmenokuluna nakletti. Tunceli öğretmenokulundan Kırşehir öğretmenokuluna sürgün edildi. Öğretmenokulundan sonra İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler - Tarih Bölümü'nü bitirdi. Linsans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı.  Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesinde Tarih sahasında lisansüstü öğrenim gördü ve burada hazırlayıp savunduğu "On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Sanayileşme Girişimleri" konulu yüksek lisans tezi ile bilim uzmanı oldu.

İstanbul’a göçerek gazetelerde çalışmaya başladı. Kendi kendine İngilizce öğrendi.  1986 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine sosyoloji sahasında doktora öğrenimine başladı. Ümit Meriç Yazan nezaretinde hazırladığı "Epistemik Cemaat- Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" isimli teziyle sosyoloji sahasında doktora derecesi aldı.

 

Değişik ilim ve kültür dergilerinde bilgi, bilimsel bilgi ve bilim, tenkid sahalarına mütedair makale ve denemeler yayımladı. Sahasına kaynak teşkil edecek eserleri tercüme etme ve yayımlama faaliyetine girişti ve bu yolda yazar, mütercim ve editör olarak ciddi bir hizmetler ifa etti.

 

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesinde yardımcı doçent olarak öğretim üyesi ve Sosyoloji Bölümü başkanı oldu.  1996’ta aynı yerde doçent ve 2001 yılında profesör oldu.

18 Mart 2015-4 kasım 2016 arasında Yenisöz gazetesinde sütün yazarlığı etti.

2013 yılında ikinci defa geldiği Sosyoloji Bölümü başkanlığını yürütmekte olan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan bir süreden beri tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Hastahânesinde vefat etti.

 

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’ın vefatı ülkemiz, ilim sahası, akademik camia ve tefekkür dünyamız açısından için büyük bir kayıptır.

Milletimizin başı sağ olsun.

 

 

 

Kitapları:

ARSLAN, Hüsamettin, , Epistemik Cemaat-Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Paradigma Yayınları., İstanbul, 1992.

ARSLAN, Hüsamettin, Yöntemizm, Bilimizm, Sosyal Bilimler ve Entelektüeller, (Paradigma Yayınları tarafından yayınlanacaktır)

ARSLAN, Hüsamettin,  Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakarlar : Meçhul Okurla Söyleşi, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2009.

ARSLAN, Hüsamettin, , Twitmania Etnomania Şiddetmania, Gezi,17 Aralık Kürtçü Holiganizm ve Memleket,  Pınar Yayıncılık, İstanbul, 2016.

Tercümeleri:

CHALMERS, Alan, Bilim Dedikleri-Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Tercüme: Hüsamettin Arslan, Vadi Yaınları., Ankara, 1990.

BARNES, Barry, Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Tercüme: Hüsamettin Arslan, Vadi Yayınları, Ankara, 1990.

LAKATOS, Imre-Musgrave, Alan, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, Paradigma Yay., Istanbul, 1992.

HEKMAN, Susan, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, , Tercüme: Hüsamettin Arslan,  İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999.

MURPHY, John W., Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2000.

ELLUL, Jacques, Sözün Düşüşü, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998.

RICOEUR,  Paul, Yorumların Çatışması Hermenoytik Üzerine Denemeler, Birinci Cilt, İstanbul: Tercüme: Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, 2009.

KEARNEY,  Richard, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler, Tercüme: Hüsamettin Arslan, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010

BERDYAEV, Nikolay Aleksandroviç, İnsanın Yazgısı-Yasa Etiği, Kutuluş Etiği Yaratıcılık-Özgürlük Etiği, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.

WOOLGAR, Steve, Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999

WOLIN, Richard, Heidegger'in Çocukları-Hannah Arendt, Karl Löwith Hans Jonas ve Herbert Marcuse, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2012.

THOMSON, Iain D., Heidegger - Ontoteoloji-Teknoloji ve Eğitim Politikaları, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2012.

CHALMERS, Alan, Bilim Dedikleri-Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.

DILLON, Michele, Din Sosyolojisi Elkitabı, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2014.

WHEELER, Kathleen M., Romantizm Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2011.

TOULMIN,  Stephen, Kozmopolis -Modernite'nin Gizli Gündemi, Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.

ZİMMERMAN, Michael E., Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma-Teknoloji-Politika-Sanat, Tercüme: Hüsamettin Arslan,  İstanbul: Paradigma Yayınları, 2011.

FALZON, Christopher, Foucault ve Sosyal Diyalog Parçalanmanın Ötesi, Tercüme: Hüsamettin Arslan,  İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.

GADAMER, Hans Georg, Hakikat ve Yöntem Cilt I, Tercüme: Hüsamettin Arslan-İsmail Yavuzcan,  İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.

GADAMER, Hans Georg, Hakikat ve Yöntem Cilt II, Tercüme: Hüsamettin Arslan-İsmail Yavuzcan,  İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.

MOORE, Rob, Eğitim ve Toplum-Eğitim Sosyolojisinde Sorunlar ve Açıklamalar, Tercüme: Hüsamettin Arslan,  İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.

Hüsamettin Arslan, (Derleyen), Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002.

Hüsamettin Arslan, (Derleyen), İnsan Bilimlerine Prolegomena, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002.

Hüsamettin Arslan, (Derleyen), Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, Tercüme: Hüsamettin Arslan,  İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005.

 

 

Makale ve Yazıları:

H. Arslan, "Feyerabend ve Yönteme Karşı Anarşizm," Türkiye Günlüğü, ss. 70-72, 1988.

H. Arslan, "Neo jöntürkler," Türkiye Günlüğü, Sayı: 6, ss. 40-44, 1989.

H. Arslan, "Üç Cemil Meriç," Dergah, Sayı:29, s. 12, 1992.

ARSLAN, Hüsamettin, "Boşluk Yoktur," Polemik, Sayı:11, ss. 23-25, 1994.

ARSLAN, Hüsamettin, "Türk Düşüncesinde Epistemolojik Bunalım," İlim ye Sanat, Sayı: 18, ss. 10-18, 1998.

ARSLAN, Hüsamettin, "Akademi ve İktidar," Doğu/Batı Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, ss. 55-79, 1999.

ARSLAN, Hüsamettin, Uluslararası Göç Sempozyumu, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi Konferans Salonu, İstanbul. (Davetli konuşmacı).

ARSLAN, Hüsamettin, “İdeoloji ve Eleştiri”, Arzın Merkezinde Buluşmalar/7,  14 Nisan 2007, İstanbul. (Terry Eagleton'la birlikte davetli konuşmacı).

ARSLAN, Hüsamettin, “Muhafazakar Düşünce ve Reformculuk”, Türkiye'de Muhafazakar Düşünceyi Etkileyen Düşünürler,Muhafazakar Düşünce Sempozyumu, 6 Aralık 2014, İstanbul.

ARSLAN, Hüsamettin, 15 Temmuz'un Işığında Türkiye Sempozyumu, 7 Aralık 2016, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. (davetli konuşmacı)

ARSLAN, Hüsamettin, Doğumunun 100. yılında Cemil Meriç “Bu Ülke’yi Yeniden Düşünmek” Sempozyumu, 9-11 Aralık 2016, Zeytinburnu, İstanbul.

ARSLAN, Hüsamettin, "Her şey Mümkündür," Cumhuriyet/Kitap, s. I2, 23 Ocak 1992.

ARSLAN, Hüsamettin, "Bilim/Feyerabend ye Popperiyan Mabedin Eşik Bekçileri," Cumhuriyet/Bilim Teknik, s. 16, 29 Şubat 1992.

ARSLAN, Hüsamettin, "Pozitivizm/Bir Bilim İdeolojisinin Anatomisi," Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, ed. Sebahattin Şen, Bağlam Yay., ss. 541-583, İstanbul, 1995.

ARSLAN, Hüsamettin, "Postmodernite,   Postmodernizm   ye   Türkiye,"   Postmodern   Toplumsal   Analiz   ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yay., İstanbul 2000.

ARSLAN, Hüsamettin, "Feyerabend ve Yönteme Karşı Anarşizm" Türkiye Günlüğü, 1988.

ARSLAN, Hüsamettin, “Cumhuriyet’in Yeniden İnşasına Kimler Karşı Çıkıyor,” Derin Tarih, Sayı:60, Mart 2017, ss.36-39.

ARSLAN, Hüsamettin, “Halkın Mührünü Vurduğu Sistem: Türk Tipi Başkanlık,” Derin Tarih, Sayı: 57, Aralık 2016, ss. 54-58.

ARSLAN, Hüsamettin, “Babalarımız Gibi Osmanlı da Kaderimizdir,” Derin tarih, Sayı: 59, Şubat 2017, ss.116-120.

ARSLAN, Hüsamettin, “Geçmişten Kaçmak ya da Osmanlı’ya Dönmek,” Derin Tarih, Sayı:58, Sayı: 58, Ocak 2017, ss.46-50.

ARSLAN, Hüsamettin, “İmparatorluğun Dansı,” Derin Tarih, Sayı: 61, Nisan 2017, ss.60-63.

ARSLAN, Hüsamettin, “Parlamenter Sistemin Darağaçları,” Derin Tarih, Sayı: 62, Mayıs 2017, ss.34-36.

ARSLAN, Hüsamettin, “Ötekileştirilenler Geri Dönüyor,” Kriter Dergisi, Sayı:12, Nisan 2017, ss.20-23.

ARSLAN, Hüsamettin, “Aydınlanmış Ulus Devletten Demokratik İmparatorluğa,” Kriter Dergisi, Aralık 2016.