Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde (normal eğitim) lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim verilmektedir. Türkiye'de kitle iletişim yayıncılığı alanında nitelikli ve yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde akademik ve mesleki uygulamaların iç içe geçtiği bir eğitim programı uygulamaktadır.

Sosyal bilimlerin temel disiplinleri ile iletişim bilimleri alanında kuramsal donanımın sağlanması ile bölüm öğrencilerinin sosyal ve kültürel sermayesi pekiştirilmektedir. Bölüm, uygulamaya yönelik derslerde, radyo ve televizyon program yapımcılığı ve yayıncılığı açısından zengin teknik altyapısını da kullanmaktadır.

24 saat yayın yapan "Radyo Gazi" Ankara ili ve çevresinde yaygın bir dinleyici kitlesi bulunan önemli bir üniversite radyosudur. Bölümün radyo stüdyoları dışında, televizyon stüdyosu, profesyonel ve yarı profesyonel kurgu üniteleri ve fotoğraf laboratuarı bulunmaktadır.