Dekan

Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Filiz ERDEMİR GÖZE

Dekan Yardımcısı  

                                            

Fakülte Sekreter V.
Yakup AKYILDIZ