Duyurular

Yurt içi/Yurt dışı Görevlendirme için başvuruda bulunacak akademik personelin yenilenen başvuru formunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak (herhangi bir başka dilekçe formatı yazmadan sadece bu formla) ve davet mektubu, kabul yazısı ve bildiri metni/özeti gibi belgeleri ekleyerek başvurularını "Bölüm Sekreterliği" ne yapmaları gerekmektedir.